1. Услови
Преку пристапување до страницата near.menu, вие се согласувате да ги почитувате овие услови за користење, сите важечки закони и регулативи и се согласувате дека сте одговорни за почитување на сите локални закони што се применуваат. Ако не се согласувате со било кој од овие услови, забрането ви е да користите или пристапувате до оваа веб-страница. Материјалите на оваа страница се заштитени.
2. Користење на лиценца
Дозвола за привремено преземање на копија на материјалите (информации или софтвер) од страницата near.menu се дава, само за лично, некомерцијално привремено гледање. Ова е доделување на лиценца, а не трансфер на титула и според оваа лиценца не може:

 1. Измена или копирање на метеријалите;
 2. Користење на материјалите за комерцијална намена или за јавно прикажување (комерцијално или некомерцијално);
 3. Обид за реискористување на било кој софтвер содржан на страницата near.menu;
 4. Отстранување на авторски права или други комерцијални нотации од материјалите; или
 5. Трансфер на материјалите на друго лице или пресликување на материјалите на било кој друг сервер.

Оваа лиценца автоматски престанува со прекршување на некое од овие ограничувања и може да биде прекинато од near.menu во секое време. По завршување на прегледувањето на овие материјали или по завршувањето на оваа лиценца, мора да ги избришете сите преземени материјали што ги имате во електронска или печатена форма.
3. Ослободување од одговорност
 1. Материјалите од near.menu се обезбедени "како што е". near.menu не дава никакви гаранции, експлицитни или имплицитни, и ги отфрла сите други гаранции, вклучително, без ограничување, подразбира гаранции или услови за продажба, за одредена намена или непочитување на интелектуалната сопственост или друго кршење на правата.
 2. Покрај тоа, near.menu не гарантира или прави било какви презентации во однос на точноста, веројатните резултати или веродостојноста на користењето на материјалите на вашата страница или на друг начин поврзани со тие материјали или на страниците поврзани со оваа страница.
 3. near.menu нуди бесплатна претплата со некои ограничувања:
  • Креирање до 2 менија;
  • Внес на 15 артикли во менито.
 4. Бесплатната претплата има привремена важност и нејзините услови може да се променат во иднина, па дури и да бидат недостапни.
4. Ограничувања
Во никој случај, near.menu или неговите добавувачи не се одговорни за каква било штета (вклучително, без ограничување, штета од загуба на податоци или профит или поради деловен прекин) што произлегува од употребата или неможноста да се користат материјалите во near.menu, дури и ако near.menu или овластен представник на near.menu е известен усно или писмено за можноста за такви штети. Бидејќи некои јурисдикции не дозволуваат ограничување на имплицитните последователни или случајни штети, овие ограничувања може да не важат за вас.
Точност на материјалите
Материјалите прикажани на станицата near.menu може да вклучуваат технички, типографски или фотографски грешки. near.menu не гарантира дека сите материјали на вашата страница се точни, целосни или стручни. Near.menu може да направи измени на материјалите на вашата страница во кое било време без најава. Сепак, near.menu не се обврзува да ги ажурира материјалите.
5. Линкови
Near.menu ги нема разгледано сите страници поврзани со вашата страница и не е одговорна за содржината на која било поврзана страница. Вклучувањето на која било врска не значи одобрување од near.menu на страницата. употребата на која било поврзана страница е ризик на самиот корисник.
Измени
Near.menu може да ги ревидира овие услови на користење на страницата во кое било време без најава. Користејќи ја оваа страница, вие се согласувате дека сте обврзани со тековната верзија на овие услови за користење.
Применлив закон
Овие услови се регулираат и толкуваат во согласност со законите на near.menu и вие неповратно се поднесувате на ексклузивна надлежност на судовите во таа држава или регион.